Népszerű bejegyzések

Az alábbiakban olvashatók mindazok az események melyek velem szakmai pályám alatt megestek, vagy amelyek befolyással voltak rá. Kedves Olvasó! Kérlek jóindulattal olvasd soraimat és ha érdekesnek, tanulságosnak, esetleg szórakoztatónak találod meséld tovább ismerőseidnek. Pap Norbert

2010. május 7., péntek

2010.05.07 megjelent!

Nos, megjelent a könyv, hála érte a Publikon Kiadó munkatársainak és különösen Glied Viktornak! Nagyon tetszik, remélem hogy szakmai vitát vált ki, végülis azért írtam. Ahogy tegnap végigolvastam azon gondolkodtam, hogy van benne pár gondolatcsíra, amit érdemes volna tovább vinni: ilyen a posztmodern világ földrajzi képe, a földrajzi felhalmozódás modelljének kidolgozása, vagy éppen a politikai földrajzi táj változó jellege. Szétküldtem pár kötetet recenzálási céllal, de remélem a rokon szakmákban is lesznek reakciók. A következő feladat a könyvbemutató megszervezése.

Szeretném közreadni az alábbiakban a könyv köszönetnyilvánítási szövegét.

Nagyon sok intézménynek és magánszemélynek szeretném kifejezni hálámat a kapott támogatásért. A Janus Pannonius Tudományegyetemnek, illetve 2000-től jogutádjának a Pécsi Tudományegyetemnek az intézményi háttérért, hogy egyetemi oktatóként biztosították megélhetésemet és munkám egyes feltételeit. A Külügyminisztériumnak és a Magyar Honvédségnek intézményesen, az ott dolgozó diplomatáknak és tiszteknek pedig személyesen is, itthon és külszolgálatban a tanácsokért, a háttéranyagokért, a tartalmas beszélgetésekért.
Köszönet az OTKA-nak, hogy két kapcsolódó kutatási projektemet is támogatta. Fontos szerepet játszott, hogy Békésy- és Bolyai-ösztöndíjas lehettem, ezen kutatási periódusok eredményei pedig alapul szolgálhattak a jelen kötetben szereplő megállapításokhoz. Ösztöndíjas tartózkodásaimat, tanulmányútjaimat és konferenciarészvételeimet számos pályázat, többek között a Magyar Ösztöndíj Bizottság, a Tempus, a Regionális Operatív Program és a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program is támogatta.
Hóvári János barátomnak, aki a kezdetektől ösztönözte, segítette kutatásaimat és akivel ha nem is mindenben értettünk egyet, de vitáink nélkül bizonyosan kevesebb lett volna ez a könyv.
Köszönet munkahelyi feletteseimnek, Tóth Józsefnek és Dövényi Zoltánnak, a PTE Földrajzi Intézetének két, egymást követő igazgatójának támogatásukért és biztatásukért, időnként pedig türelmükért. Tanszékvezetőmnek és egyik legrégebbi tanáromnak, Hajdú Zoltánnak, aki segített megalapozni a politikai földrajzi látásmódomat.
Hálás vagyok kollégáimnak a Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszéken, László Máriának, Kitanics Máténak, M. Császár Zsuzsának, Reményi Péternek, Végh Andornak, akik mindvégig támogatták munkámat, szakértői társaságot nyújtottak a kutatási térségbe tett közös utazásaink alatt, és tanácsokkal is segítettek, időnként pedig átvettek feladatokat tőlem, hogy a kutatásra koncentrálhassak. Köszönet asszisztenseimnek, Sonkoly Borinak, Bátori Gizellának és György-Dávid Anitának kedvességükért, türelmükért és professzionalizmusukért, továbbá Kovács Gábornak és Balassa Bettina térképésznek, akik a térképek végleges formába öntésében segítettek.
Ugyancsak köszönet illeti tanítványaimat: Kurilla Annamáriát, aki a szöveg igen alapos, kritikus javításában és észrevételeivel segített, Mérei Andrást, aki az ábraanyag színvonalas megjelenítésében működött közre, továbbá Vati Tamást a Törökországot érintő egyes adatok tisztázásáért.
Köszönet opponenseimnek, elsősorban Frisnyák Sándornak és Fischer Ferencnek a szöveg részletekbe menő bírálatáért, támogatásukért és elismerésükért.
Hála az értékes észrevételékért és pályám korai szakaszán a támogatásért Harsányi Ivánnak, Golobics Pálnak és Kőszegfalvi Györgynek. Köszönet mindazoknak, akiket itt nem neveztem meg, de szintén segítettek, végtelenül hálás vagyok nekik is.
A szeretetteljes családi légkörért, ami munkám alapvető feltétele volt, a feleségemnek, Mariannának, és gyermekeimnek, Lucának és Kristófnak szeretnék köszönetet mondani. Nélkülük egészen biztosan nem készült volna el ez a könyv.