Népszerű bejegyzések

Az alábbiakban olvashatók mindazok az események melyek velem szakmai pályám alatt megestek, vagy amelyek befolyással voltak rá. Kedves Olvasó! Kérlek jóindulattal olvasd soraimat és ha érdekesnek, tanulságosnak, esetleg szórakoztatónak találod meséld tovább ismerőseidnek. Pap Norbert

2016. május 1., vasárnap

A PTE 650 Kőrösi Csoma Sándor Emlékexpedíció Indiában
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktoriskola oktatói 2016. március 31. és április 13. között Kőrösi Csoma Sándor nevét viselő emlékexpedíciót szerveztek Indiába, hogy közösen gondolják át az indiai magyar emlékezetet és emlékezetpolitikát. A programot Dr. Pap Norbert és Dr. Wilhelm Zoltán szervezték és vezették. A doktoriskolához kötődő oktatók, a Geopolitika doktori programot vezető, az indiai Goa történelmi szerepét vizsgáló Dr. Szilágyi István, az iszlámmal és biztonságpolitikával foglalkozó Dr. N. Rózsa Erzsébet, a különböző civilizációs hátterű nemzeti szervezeti kultúrákat kutató Dr. Jarjabka Ákos, a kulturális turizmus szakértő Dr. Gonda Tibor és a magyar arisztokrácia 19–20. századi indiai utazásait vizsgáló Dr. Kitanics Máté csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ács Marianna predoktor a kereszténység indiai helyzetével, az európai és amerikai missziós munkával, különösen pedig a magyar hozzájárulással foglalkozott, míg Nemes Viktória doktorandusz az indiai nőkérdés egyes aspektusaira reflektáló doktori kutatásaihoz szerzett helyi tapasztalatokat, intézményi kapcsolatokat és kutatási ötleteket. Dr. Wilhelm Zoltán, aki 15 éve kutatja India földrajzát és ez alatt páratlan terepi tapasztalatokra tett szert, igen magas színvonalú szakmai vezetést biztosított, miközben a helyi intézményi találkozók megszervezésére is kiemelt hangsúlyt fordított. Ezen túl biztosította a magyar indiai jelenléttel, köztük a Kőrösi Csoma Sándorral kapcsolatos ismereteket. Dr. Pap Norbert az indiai magyar emlékezethez kapcsolódó kutatási programot szervezte meg és a talán leghíresebb magyar muszlim, Germanus Gyula és felesége, Hajnóczy Rózsa indiai tartózkodásával, az iszlámra való áttérésével kapcsolatos emlékezeti kérdésekkel foglalkozott.
Az utazás során mintegy féltucatnyi magyar emlékhelyet kerestek fel és mérték fel ezek helyzetét, általános állapotát, valamint hogy magyar emlékezeti szempontból milyen üzenetet közvetítenek és milyen színvonalon? Vizsgálták, hogy milyen fejlesztéseket igényelnek, illetve hogy a helyi kontextusban milyen szerepet és jelentőséget töltenek be? Az indiai-európai viszonylatot általában megterheli a koloniális idők emlékezete, ezzel szemben a magyarság indiai kapcsolatai jellegükben nem az elnyomáshoz, hanem a tudományhoz, a politikához és a művészetekhez kötődnek. A magyarok ázsiai eredete, a magyarság ázsiai őshazájának kutatása folyamatosan megjelenik az India iránti érdeklődésünkben. Ez egy különös és egyedi vonásokkal rendelkező kapcsolatrendszert alapozott meg. India az elmúlt évtizedekben szegény és elnyomott gyarmati területből a világ egyik legfontosabb országává vált, amiben igen nagy fejlődési potenciál van. A magyar indiai emlékezetpolitika egy olyan páratlan lehetőségeket hordozó fejleszthető és fejlesztendő terület, amely Magyarország pozícióit Indiában jelentősen tudja javítani, nagyobb mértékben, mint az a méretünkből és fejlettségünkből következne.
Az utazás végén, az újdelhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központban tartott workshop keretében a résztvevők értékelték a tapasztalatokat és megfogalmazták a „Kőrösi Csoma Sándor Magyar-Indiai Zarándokút” koncepcióját. Ez egy az indiai magyar emlékhelyeket összegyűjtő, illetve összekapcsoló projekt, melynek egyes állomásai révén a kulturális összekapcsolódás magas intenzitással valósulhat meg. A nagy távolságokra és az erőforrások szűkösségére tekintettel ezeket az információkat és tartalmakat csak „smart” megoldásokkal érdemes létrehozni és eljuttatni a felhasználókhoz. Megegyeztek abban is, hogy a felhasználás nem elsősorban turisztikai, hanem kulturális diplomáciai lehet, bár érdemes lenne a magyarok indiai turisztikai útjaiba egyes elemeket beépíteni, ezáltal ezeket a helyeket és eseményeket megerősíteni a magyar nemzeti emlékezetben.
Az út mindezek mellett alkalmat kínált arra is, hogy intézményi kapcsolatokat építsen ki a csoport a mumbai-i magyar főkonzulátussal, egy goa-i magán alapítású felsőoktatási intézménnyel, Kolkatában a bengáli Ázsia Társasággal, valamint hogy az emlékezés és a tisztelet koszorúit elhelyezze Kőrösi Csoma Sándor darjeeling-i sírjánál és az emlékezetére emelt kopjafánál. Egyetemünk, a Pécsi Tudományegyetem jövőre ünnepli a pécsi felsőoktatás 650. évi jubileumát, az utazást kihasználtuk ennek az üzenetnek az indiai terjesztésére is. Az utazásról film és számos fotó is készült. Az egyes vizsgálati témákról tanulmányok születnek, melyekből 2016 őszén önálló kötet jelenik meg. Ugyanekkor fotókiállítást és filmbemutatót is terveznek.


Dr. Pap Norbert