Népszerű bejegyzések

Az alábbiakban olvashatók mindazok az események melyek velem szakmai pályám alatt megestek, vagy amelyek befolyással voltak rá. Kedves Olvasó! Kérlek jóindulattal olvasd soraimat és ha érdekesnek, tanulságosnak, esetleg szórakoztatónak találod meséld tovább ismerőseidnek. Pap Norbert

2015. december 29., kedd

Ali Dede Bosnevi - a türbe kutatás a szarajevói televízióban

Attól tartok, egy kicsit egyszerű lett ez az interjú. Az az igazság, hogy elég ügyetlen vagyok a Skype alkalmazásában. Előbb a Dell-emről derült ki, hogy nincs rajta kamera :) De ez kb. 10 perc volt, mire leesett. Azután a Lenovo Yoga-ra töltöttem le a Skype-ot, de ott valami másért - de nem tudom miért - nem működött. Végül az iPhone 6-osomra töltöttem le az alkalmazást és az működött is, de a telefont az ölembe tartottam, így sikerült ez a furcsa felvétel. Magamat is alig ismerem fel, úgyhogy ha más nem ismer rám, akkor az az én hibám.

2015. december 20., vasárnap

Egy rövid videó felvétel a szigetvári kutatásról


Az UnivTv munkatársai készítettek egy híradós összefoglalást a kutatás állásáról.

2015. december 18., péntek

Megjelent a felfedezés tudományos argumentációját bemutató cikk a Die Erde német folyóiratban

A cikket a Die Erde 2015/4 számbáan a 289-303 oldalakon olvashatjátok.

Vol 146, No 4 (2015): Miscellaneous issue

 http://www.die-erde.org/index.php/die-erde

Table of Contents

Review article

R. Vaillant Byizigiro, Thomas Raab, Thomas Maurer
PDF
213-231

Research articles

Michael R. Witiw, Steve LaDochy
PDF
232-244
Pascal Bartout, Laurent Touchart, Jaanus Terasmaa, Quentin Choffel, Agata Marzecova, Tiiu Koff, Galina Kapanen, Zoubida Qsair, Véronique Maleval, Camille Millot, Julien Saudubray, Mohammad Aldomany
PDF
245-258
Thomas Weinzierl, Katharina Heider
PDF
259-270
Daniel Göler, Matthias Bickert, Dhimiter Doka
PDF
271-288
Norbert Pap, Maté Kitanics, Péter Gyenizse, Erika Hancz, Zita Bognár, Tamás Tóth, Zoltán Hámori
PDF
289-303

Book reviews

Buchbesprechungen – Book reviews
Hermann Kreutzmann, Axel Borsdorf, Roland Oberhänsli, Dominik Siegrist
PDF
304-308

2015. december 15., kedd

Az OTKA kutatásunk weboldala


http://www.szigetvar.btk.mta.hu/

2015. december 12., szombat

Photos of the research and members of the team

 Erika Hancz archeologist, Dr. Norbert Pap head of the research team, Dr. Máté Kitanics researcher
                                                    the excavated building (made by Bertók, G. and Simon, B. Museum Janus Pannonius)
                                                                  Fragment of arabic letters
                                                            The robber pit
                                                                       carved stone from the enretieur(above) Me (below)

2015. december 11., péntek

A kutatás jelen állása a szigetvári/turbéki szőlőhegyen
1. 2012 vége óta folyik a török kormány (a TIKA) támogatásával az a kutatás, amely Szulejmán szultán szigetvári türbéjének nyomait keresi. 2015. szeptembertől az OTKA révén a magyar állam is támogatja a vizsgálatokat. A 2013-ban létrehozott kutatócsoport több szóba jöhető helyszínt megvizsgált és zárt ki a vizsgálatból. Így az Almás patak mentén fekvő Magyar-Török Barátság Park környezetét, ahol a szultán szimbolikus sírja ma is látogatható. Ezt a területet korábban időszakosan víz borította, építkezésre alkalmatlan volt, és jellemzői nem vágtak egybe a türbéről szóló írásos forrásokban található információkkal.
2. A mai Turbékpusztától délnyugatra, mintegy 400 méterre fekvő, Segítő Boldogasszonynak szentelt kegytemplom környezetét is alaposan átvizsgáltuk. A templom homlokzatán egy 1913-ban elhelyezett, oszmánli-magyar kétnyelvű tábla hirdeti, hogy a szultán sírja egykor ott állt. A sík, vizenyős helyen épült templom környezetében, ahonnan a vár egyébként nem látható, a geofizikai vizsgálatok semmi jelét nem mutatták jelentősebb épületek alapozásának, erődítésnek vagy oszmán kori élet nyomainak. A korábbi ásatások sem hoztak felszínre semmiféle, erre utaló bizonyítékot. A türbéről szóló írásos forrásokban olvasható földrajzi jellemzőknek nem felel meg a helyszín. Mindezek alapján 2015 elején ezt a helyszínt is kizártuk a lehetséges helyek köréből.
3. A kutatócsoport már 2013-ban felvetette, hogy a türbe maradványait talán egy eddig figyelmen kívül hagyott területen: a templomtól 1200 méterre fekvő turbéki-zsibóti szőlőhegy tetején kellene keresni. A helyszín az írott forrásokkal jól összeegyeztethető, miközben a felszínen megfigyelhetők az oszmán kori élet intenzív nyomai (cserép- és téglamaradványok stb.) A helyi lakosok szerint itt egykor "török rom" állt, és többször is bejelentést tettek oszmán kori régészeti maradványokról. A 2014-15-ben folytatott geofizikai és távérzékeléses vizsgálatok révén sikerült meghatározni több, jelentős méretű épület nyomait, melyek délkeletre néznek. Közülük egy szinte tökéletesen a mekkai irányra tájolt. Az épületek fekvése összeegyeztethető egy 1664. évi Turbék-ábrázolás épületeivel (dzsámi/türbe, derviskolostor, katonai barakk, az erődítmény nyomai).
4. A dzsámi vagy türbe falainak maradványait a 2015. október-novemberben végzett régészeti ásatások során feltártuk. Az oszmán korban emelt épület négyszögletű, széles falait téglából és kőből rakták. Az épület központi helyisége 7,8X7,8 méter. Északnyugati irányból, hármas osztatú előcsarnokon keresztül lehetett megközelíteni. Mihrábnak, minaretnek nincsen nyoma. Az épületet kőlapokkal burkolták, a központi részén egy nagyméretű, 2 méter mély rablógödör tátong, amelyet minden valószínűség szerint 17. század végi fosztogatók áshattak ki. Az egykori épület egyes szerencsésen fennmaradt díszítéselemei az isztambuli Szulejmán türbe díszítéseivel mutatnak rokonságot. Jelenleg minden arra mutat, hogy ez az épület lehetett a szulejmáni sírhely. Ám ahhoz, hogy ezt 100%-os biztonsággal kijelenthessük, további vizsgálatokra, a környezetében álló további épületek feltárására is szükség van. A műszeres vizsgálatok és a régészeti feltárás jövő tavasszal folytatódik.
5.A jelenleg folyó kutatások több szálon futnak. A történeti, történeti földrajzi és régészeti vizsgálatok mellett emlékezetpolitikai és egyháztörténeti kutatásokat is folytatunk. Tovább kutatjuk a turbéki Segítő Boldogasszony templom létesítésének történetét és az egykori hadszíntéren is méréseket, feltárásokat folytatunk. Az 1566-os szigetvári ostrom kerettörténetének, tágabban vett jelentőségének megértéséhez átvizsgáljuk a kor diplomáciai iratanyagát is.

2015. december 9., szerda

Press release on the finding of the tomb of Suleiman the Magnificent in Szigetvar1. The research for finding the traces of the tomb (türbe) of sultan Suleiman in Szigetvár has been carried out since late 2012, with funding received from the Turkish government (through TIKA). Since September 2015, through the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), the state of Hungary has also supported the examinations. The research group established in 2013 examined several possible locations and excluded numerous ones from the examination. These included the environs of the Hungarian-Turkish Friendship Park along the Almás Stream, where the symbolic grave of the sultan is still open to visitors. This area was formerly covered with water periodically, it was unsuitable for construction and its characteristics did not comply with the information on the tomb found in written sources.
2. We have also thoroughly examined the surroundings of the shrine church of Virgin Mary the Protectress, located approximately 400 metres to the southwest from the current location of Turbékpuszta. A memorial plaque worded in Hungarian and Ottoman Turkish, placed in 1913, announces on the church façade that the Sultan’s tomb used to be here. However around the church built on a flat, marshy land, from where the fortress cannot be seen, the geophysical examinations showed no sign of the foundations of a significant building, a fortification or the remains of Ottoman era life. Earlier excavations also failed to uncover any type of evidence suggesting these. The location does not comply with the geographical characteristics described in written sources about the tomb. Based on the above, in early 2015 we also excluded this location from the range of possible sites.
3. The research group already suggested in 2013 that the remains of the tomb may be located at an area so far ignored: on the top of the Turbék-Zsibót vineyard, located approximately 1200 metres from the church. The site is compatible with the written sources, while the traces of Ottoman era life are apparent on the surface (tile and brick artefacts, etc.). According to the local population, "Turkish ruins" used be located here, and they have reported Ottoman era archaeological artefacts on numerous occasions. With the geophysical and remote sensing examinations carried out in 2014/15, the traces of several buildings of a significant size could be described, all oriented toward the southeast. One of them is almost exactly oriented toward Mecca. The layout of the buildings is compatible with the buildings in the 1664 depiction of Turbék (cami [mosque] / türbe, dervish monastery, military barracks, remains of the fortification).
4. We have uncovered the remains of the cami or türbe walls during the archaeological excavations carried out in October/November 2015. The building constructed in the Ottoman era was rectangular; its wide walls were built from bricks and stones. The main room of the building is 7.8x7.8 metres large. It could be accessed from the northwest, through a triple-aisle lobby. There is no trace of a mihrab or minaret. The building was covered with stone tiles, and there is a rather large, 2 metres deep robber pit in its central part, which was presumably dug by raiders in the late 17th century. Some luckily survived decorative elements of the former building show kinship to the decoration of the Suleiman türbe in Istanbul. Currently everything suggests that this building could have been Suleiman's tomb. However, in order to be able to assert this with 100% certainty, further examinations and the excavations of the other surrounding buildings are necessary. Examinations with technical devices and archaeological excavation will continue next spring.
5. Currently ongoing studies are multi-threaded. In addition to historical, historic geography and archaeological examinations, we also conduct research works in the fields of memory policy and church history. We also research the history of establishing the Virgin Mary the Protectress church in Turbék and we conduct surveys and excavations at the former battlefield. In order to better understand the historical framework of the Siege of Szigetvár in 1566 and its historic importance, we are examining the diplomatic records from the era.

2015. december 8., kedd

Szulejmán-türbéje Szigetváron


Pár kép az ásatási helyszínről, szíves felhasználásra!


2015. május 4., hétfő

Beszámoló az MTA TfB Politikai Földrajzi Albizottsága 2014-es tevékenységérőlA Politikai Földrajzi Albizottság 2014. évi tevékenysége

Az Albizottság a következő rendezvények szervezésében vett részt:
-         VI. Több nemzetiségű államok keletkezése és  felbomlása Kelet-Közép-Európában: Az I. világháború  (Szeged) (március)
-         IX. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Keleti nyitás - Globális nyitás. In memoriam Tóth József (Pécs) (október)
-         VIII. Régiók a Kárpát-medencében (Kaposvár) (október)

Nemzetközi rendezvényeken való megjelenés és képviselet:
-         Association for Borderlands Studies 1st World Conference: Post-Cold War Borders: Global Trends and Regional Responses. 2014. Június 9-13, Joensuu (FIN)-Szentpétervár (RUS)
-         International Geographic Union Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility. 2014. Augusztus 18-22. Krakkó (POL).

A tudománytörténeti munkacsoport előkészítette „A magyar politikai földrajz 1989-1914” című kötet tanulmányait. A kötet 2015 első negyedévben jelenik meg.
      Pap Norbert (szerk.)
     Frisnyák Sándor – Kókai Sándor: A magyar  történeti földrajz a rendszerváltás után
     Hardi Tamás: Határföldrajz, határkutatás (1989-2014)
     Nagy Miklós Mihály: A katonaföldrajz elmúlt 25 éve
     Tátrai Patrik: Etnikai földrajzi kutatások napjaink Magyarországán
     Süli-Zakar István:  Politikai földrajz a debreceni egyetemen
     Békési László: Politikai földrajzi műhelyek a magyar fővárosban
     Pál Ágnes - Gulyás László: Szegedi politikai földrajzi, geopolitikai kutatások
     Bali Lóránt: Pécs a magyar politikai földrajzbanPécs, 2015. február 2.

Dr. Pap Norbert
elnök
2015. május 3., vasárnap

Néhány adalék Turbékhoz

A Turbékot ábrázoló rajz csak a település központi elemét, a Szulejmán küllijét és az azt védő erődöt mutatja. Nem tudjuk pontosan, hogy miért csak a türbét, mecsetet, derviskolostort és katonai barakkot ábrázolták. A kutatók már igen hosszú ideje nézegetik a rajzot és többféle feltételezés is megjelent már. Van, aki szerint a település valahol máshol volt, kisebb-nagyobb távolságra. Más szerint eleve nem törekedett a szerző pontos ábrázolásra, mint ahogyan az 1664-es téli hadjárat alkalmával készült többi erőd ábrázolásánál sem történt így. A régészeti vizsgálatok egyértelműsítik, hogy a rajzsorozat több tagja esetében is csak nagyjából korrekt a rajz. Lehet, hogy csak a fontosnak tekintett objektumokat, azt is valamilyen hibaszázalékkal rögzítette a szerző. Továbbá tudjuk, hogy az 1664-es téli hadjárat idején a települést felégetik. Amennyiben a település más épületei nem időtálló anyagból épültek, akkor nem is nagyon volt mit ábrázolni. A további helyszíni vizsgálatok, főként pedig a régészeti feltárások adnak majd választ a kérdésekre.
Ami nem kérdés, hogy Turbékról mint városkáról emlékeznek meg a források. Többféle polgári funkció (épület és foglalkozás), ami a zarándokok kiszolgálásáról tanúskodik maradt fenn említésként. Továbbá már az 1579-es szandzsák-összeírásban fennmaradt a neve a két turbéki mahallénak (kerület) és a forrás említi az ott lakó családok számát is. Az idő múlásával a település fejlődött, sőt az 1664-es pusztulás után IV. Mohamed jelentős megnagyobbítással állíttatja helyre nagy nevű elődje sírjának védművét és funkcióit. A végső pusztulást megelőzően a források közepes jelentőségű városias helynek említik.

2015. április 14., kedd

Kolozsváron a Bulgakovban

Tegnap éjjel értem Kolozsvárra, egy meglehetősen unalmas és hosszú vonatút után. A városban töltöm a hetet, mint Erasmus oktató. 10 órát kell oktatnom a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Ma találkoztam a dékán úrral Tonk Marcival (egy idősek vagyunk ... szerintem ő 70 évesen is Marci lesz, míg én Papnorbi), Radu Lupescu tanszékvezetővel és Murádin János kari kancellárral. Tettem egy nagy sétát a városban (elég nagy szégyen, de most vagyok itt először) , elmentem a Mátyás szobrot megnézni a főtérre és persze a Szamost. Este a Bulgakovban vacsoráztam, ami egy olyan romkocsma-féle itt.

2015. április 11., szombat

A Szülejmán kötet

Kedves olvasók, itt olvashatjátok a Szülejmán-kutatócsoport 2013-as eredményeit tartalmazó kötetet.

https://www.academia.edu/7983596/Pap_Norbert_szerk._Sz%C3%BClejm%C3%A1n_Szult%C3%A1n_eml%C3%A9kezete_Szigetv%C3%A1ron._Norbert_Pap_Kanuni_Sultan_S%C3%BCleyman%C4%B1n_Sigetvardaki_hat%C4%B1raS%C4%B1